Ta kontakt

Adresse

Stiftelsen Vilde
Falsens gate 1
3187 Horten

Kontakt

Telefon: (+47) 33 04 26 00
E-post: post@stiftelsenvilde.no

KONTAKT MED OPPDRAGSGIVER/SØKNADSPROSEDYRE

Stiftelsen Vilde har i alle saker et formalisert samarbeid med innsøkende instans, det vil si barneverntjenesten i foreldrenes hjemkommune og Bufetat. Etter at søknad til Vilde er godkjent i samarbeid med Bufetat, møtes foreldre og barneverntjenesten til et drøftings- og inntaksmøte på Vilde.

Det avtales faste evalueringsmøter. Møtehyppigheten varierer noe, det vanligste er et møte hver måned. Referat fra møtene sendes foreldre, barneverntjenesten og Bufetat.

Familiekonsulent og psykolog skriver rapport etter endt opphold.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende drøftingsmøte og omvisning.

Kontakt oss