Om oss

Om Stiftelsen Vilde

Stiftelsen Vilde er en ideell Stiftelse, som tar imot familier fra hele landet. Vilde er et foreldre- barn senter som ble etablert i 1990. Senteret er døgnbemannet 365 dager i året. Stiftelsen Vilde ligger sentralt i Horten kommune, med et par minutters gange til helsestasjon, butikker og kjøpesenter.

Fagpersoner ved Vilde er psykolog, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, sykepleier, spesialpedagog og førskolelærer. Videre har vi husmor, husmor assistent, samt barnelege og helsesøster som kommer månedlig. Vi samarbeider med Horten helsestasjon.

Innsøkende instans og lovhjemmel

Det kommunale og statlige barnevern er innsøkende instans. Oppholdet er hjemlet i Lov om barnevernstjenester § 4.

Vildes Visjon

«Alle barn som har bodd på Vilde skal være sikret en oppvekst som gir grunnlag for et godt liv.»

Målgruppe

  • Gravide som har behov for oppfølging under graviditet
  • Familier med sped- og småbarn i alderen 0 – 6 år
  • I familier hvor det er eldre søsken/skolebarn, vurderes inntak individuelt

Målsetting

Hensikten med et opphold på Vilde er å bedre barns omsorgsbetingelser.

Det gjøres ved å:

  • Sikre tidlig intervensjon
  • Styrke foreldrefunksjoner og stimulere til samspill
  • Gi spedbarn/småbarn i risiko best mulig utviklingsstøtte
  • Avklare barns fremtidige omsorgssituasjon

Teori og Metodikk

Arbeidet ved senteret bygger på utvikkligspsykologiske teorier og nyere spedbarns forskning. Stiftelsen Vilde kartlegger familiens ressurser og risikofaktorer. Vi gir råd og veiledning, og vurderer foreldrenes evne til å nyttiggjøre seg hjelpen de får. Vårt viktigste arbeidsredskap er observasjon av samspill. Det gir oss forståelse av barn og foreldres fungering sammen og deres forventninger til hverandre. Dette kartlegges gjennom daglige miljøobservasjoner og mer strukturerte, avtalte observasjoner i stell, måltid og leksituasjon. Vi bruker også strukturerte metoder for samspillsanalyse, som Crowell og MiM. Foreldrenes historikk, personlig fungering og psykiske helse utredes av psykolog i samtaler og ved hjelp av standardiserte tester. Miljøterapi utgjør en viktig del av endringsarbeidet gjennom daglig samarbeid og samhandling. Hensikten med miljøterapi er å fremme foreldrenes muligheter for læring, mestring og personlig ansvar.

Bygningsmessige ressurser

Senteret skiller seg lite fra den øvrige bebyggelsen. Vi har totalt 11 leiligheter. Herav 4 leiligheter på ca. 40 M2, som inneholder stue, gang, soverom og bad, 4 leiligheter også på ca. 40 m2, som inneholder stue med kjøkkenkrok, soverom og bad. De øvrige 3 leilighetene er noe større og har to soverom.